Horticultural marketing standards

Horticultural marketing standards


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

There are Specific Marketing Standards for each of these products which must be met before they can be marketed. Where the Specific Marketing Standards apply the produce should be classed graded. The products should be labelled with the identity of the packer or dispatcher, the quality class of the produce, the variety and the size and weight or count in the container. The General Marketing Standard applies to most other types of fruit, vegetables, nuts, herbs and mushrooms. The following products are, however, excluded from the marketing standards altogether:. Produce to which the General Marketing Standard applies is subject to minimum quality requirements, minimum maturity requirements and is required to be marked with its origin.

Indhold:
  • EU Trade Guidance
  • Plant health
  • Domain - Agricultural and Horticultural Science
  • Federal Office for Agriculture and Food
  • Institutional Aspects of Fresh Fruit and Vegetable Marketing Systems
  • Havebrug
WATCH RELATED VIDEO: What is HORTICULTURE? Hvad betyder havebrug? Havebrug betyder u0026 Forklaring

EU Trade Guidance

Marketing is one of the most important factors in determining the success of any fruit and vegetable farming enterprise. Marketing includes all the operations and decisions made by producers. These decisions range from deter-mining the most marketable crops for production to deciding how to best deliver quality produce to the consumers at a profit.

However, contrary to popular belief, marketing does not begin after a crop is produced. Instead, marketing alternatives need to be considered even before production takes place. Fruit and vegetable growers in Texas have numerous alternatives for marketing fresh produce. Each alternative has characteristics that make them more advantageous for different types of producers. Volume of produce grown, location of the grower, time available for marketing activities and quality of the produce are a few of the important factors to consider when choosing a market or combination of markets to use.

Producers may be better able to use or develop more alternatives if they know the major characteristics of each marketing alternative. Fruit and vegetable marketing alternatives may be classified as direct or non-direct markets.

Direct markets involve producer interaction with consumers on a one-on-one basis, and include pick-your-own operations, roadside stands, community supported agriculture CSA and farmers markets. Non-direct markets involve producer interaction with market intermediaries. The non-direct markets include terminal market firms, shipping point firms, processors, grower cooperatives, brokers, and retail outlets. The following discussion will explain the characteristics, advantages, and disadvantages of the principal direct and non-direct market outlets for fresh produce.

As mentioned earlier, fruit and vegetables may be marketed directly by producers to consumers or non-directly through terminal market firms, wholesalers, brokers, processors, cooperatives, private packing facilities or buyers for retail outlets.

Buyers may desire certain grades and varieties of produce, and they may require that the specific produce be packaged in certain containers. Buyers may demand certain quantity levels of produce for specified time periods. Small acreage producers should be aware of their abilities and shortcomings relative to the needs and requirements of buyers. Terminal markets are assembly and distribution centers located in large metropolitan areas.

Producers truck their commodities in large amounts to terminal markets where buyers purchase and then redistribute the goods to local markets.

Terminal markets in Texas are located in Dallas and Houston. Terminal market buyers include buyers for chain stores or large wholesalers. Although their requirements may vary slightly, they generally are looking for the following characteristics from their source of supply:. They encounter problems in meeting volume, timing, containers, delivery schedules, marketing experience and product quality. Although terminal market buyers do some business with small firms, many have tended to bypass these firms in favor of large producers located in established fruit and vegetable producing areas.

This does not suggest that there have not been successful small farm marketing firms.Der har været succesrige virksomheder, men disse virksomheder har gennem anvendelse af markedsføringsordninger overvundet nogle af deres problemer, så de kunne opfylde behovene hos deres terminalmarkedskøbere. Forsendelsesstedsalg er dem, som landmanden foretager til en lokal køber af forsendelsessteder, som igen sælger frugterne og grøntsagerne til købere på terminalmarkedet.

Købere af forsendelsessteder kan være pakkerier i området, produktforhandlere eller andre handlere, såsom indkøb af kontorer til store kædebutikker. For en vellykket markedsføring kræves produktion, sortering, pakning og afkøling af de fleste købere. Pakkefaciliteter leverer disse tjenester til avlere og kan også høste, styre markdrift, levere input, levere til købere og lease produktionsudstyr. Mæglere er enkeltpersoner eller firmaer, der hverken tager ejendomsretten til eller besidder produkter, men fungerer som agenter til at forhandle salgskontrakter mellem købere og sælgere.

Nogle sælgere er helt afhængige af mæglere, mens andre bruger mæglertjenester på en supplerende måde med deres eget salgs- og indkøbspersonale. Mæglere forsøger at finde de bedste kvalitetsprodukter til rimelige priser for både købere og sælgere, og de informerer købere og sælgere om vilkår, betingelser og særlige aftaler for foreslåede kontrakter.

Mæglere kan også håndtere fakturering, inkasso og remittering, men mæglere er ikke ansvarlige for betaling, hvis købere ikke overholder en kontrakt. Der er to typer mæglere involveret i udveksling af frugt og grøntsager, købere og sælgere.

Købende mæglere er enkeltpersoner eller firmaer, der arrangerer salg mellem terminalmarkeder og lokale detailhandlere. Sælgende mæglere arrangerer salg mellem lokale avlere og købere på terminalmarkedet. Med moderne kommunikationsformer kan købs- og salgsmæglere være placeret på forsendelsessteder eller terminalengrosmarkeder.

Nogle overvejelser, der er vigtige for mæglere hos avlerkunder, er evnen til at levere produkter over en lang sæson, konsekvent høj kvalitet, store mængder fra én kilde og erfaring med dyrkning af produkter. Selvom mæglere håndterer salget af produkter, bevarer producenterne ansvaret for de fleste af marketingfunktionerne. Producenterne er stadig ansvarlige for produktion, håndtering, montering, sortering og pakning.

Andre ikke-direkte markedsføringsmuligheder for producenter er frugt- og grøntsagsforarbejdningsanlæg. Disse anlæg har kapacitet til at behandle store mængder af produkter.

Forarbejdningsvirksomheder konkurrerer på nationalt plan ved at reducere produktionsomkostningerne pr. enhed eller ved at lokalisere produkter, der kan øge modtage- eller distributionseffektiviteten. Producenterne indgår normalt aftale om at forsyne forarbejdningsanlæggene med en vis mængde kvalitetsprodukter over en vis periode.

Imidlertid indgår forarbejdningsvirksomheder ikke kontrakter for alle deres produkter. Generelt kontrakterer de for omkring 60 procent, køber 30 procent på det åbne marked og producerer 10 procent af den samlede nødvendige mængde.

Gode ​​ledelsesmæssige evner er afgørende for, at en producent kan levere de nødvendige mængder og kvaliteter af produkter til et forarbejdningsanlæg. Forarbejdningsvirksomheder kan kontrollere produktionspraksis gennem kontrakterne og deres feltrepræsentanter.

Formålet med kooperativer til markedsføring af produkter er at sikre højere priser, garantere markeder for produkter og reducere håndteringsomkostningerne for deres medlemmer. De fleste frugt- og grøntsagskooperativer tilbyder også forskellige marketingtjenester til deres kunder, herunder høst, sortering, pakning, afkøling, opbevaring og transport.

Kooperativer giver medlemmerne mulighed for at bringe deres produkter til ét sted og samle deres produkter, hvilket giver producenterne mulighed for at opfylde købers krav, som de ofte ikke selv kan opfylde. Nogle frugt- og grøntsagskooperativer tilbyder dog også indkøbs-, pool-, forarbejdnings- og forhandlingsfunktioner for deres medlemmer. Der er mange muligheder for små arealproducenter, som er villige til at levere friske produkter til detailforretninger. Med den voksende popularitet af salatbarer og behovet for pålidelige produkter af høj kvalitet, køber nogle restauranter lokalt dyrket frisk frugt og grøntsager.

Dagligvarebutikker er også potentielle kontakter for salg af friske råvarer. Andre potentielle markeder omfatter institutioner som skoler, hospitaler, fængsler og hoteller. At sælge til disse markeder kræver en lastbil til at transportere varen; tid til at levere til hver lokation, da flere vil være nødvendige for at gøre leveringen omkostningseffektiv; og muligheden for at handle med flere købere på individuel basis.

Købere og sælgere forhandler normalt priser og leveringstider. Disse forretninger kræver hyppige lavvolumenleveringer af en række forskellige produkter. Institutionelle markeder kan købe kvaliteter af lavere kvalitet og kræver ikke specifikke beholdere.

Producenterne er nødt til at tage kontakt til potentielle købere i vintermånederne før vækstsæsonen for at identificere pakning, kvalitet, container, sortskrav og for at blive bekendt med købere.Kontakt skal igen foretages med køberne inden høsten for at levere prøver og afgive ordrer. Dyrkere bør levere de beløb og kvaliteter, der er kontraheret til tiden. I slutningen af ​​sæsonen skulle producenterne spørge købere, hvilke ændringer der ville forbedre operationen.

Rådgivning med købere giver dem mulighed for at påvirke operationen og gør dem mere tilbøjelige til at købe produkter næste sæson. Når producenterne vælger at bruge et direkte marked, ønsker de at fange den detaildollar, som forbrugerne betaler på andre markeder. Hvis avlere forventer at modtage priser, der ligner dem i detailforretninger, skal de levere den samme værdi af tjenester som andre detailhandlere og grossister.

Detailbutikproducentpriser, som forbrugere betaler, dækker generelt omkostningerne ved produktion, klassificering, pakning af transport, grossist og detailhandel. For at modtage højere nettoafkast forsøger producenterne at levere alle marketingtjenester til en lavere pris, levere tjenester, der ikke er tilgængelige via andre markeder og eliminere visse unødvendige tjenester.

På den anden side køber forbrugere fra direkte markeder for at købe friske produkter af høj kvalitet direkte fra producenter til konkurrencedygtige priser. Udover at levere en finansiel udvekslingsarena for både producenter og forbrugere af friske produkter, giver direkte markeder også sociale rammer for disse personer.

Producenter har mulighed for at diskutere produktionspraksis, vise ideer, brug af forskellige typer produkter og til at socialisere sig med venner, naboer og forbrugere.

Forbrugerne har mulighed for at besøge en lokal gård og tale med andre, der deler lignende interesser. Selvom direkte markedsføring ser ud til at give producenterne mulighed for at modtage højere nettoafkast, bør producenter overveje mængden af ​​ekstra tid og kræfter, den krævede produktionskendskab og den nødvendige detailsalgserfaring, der er forbundet med direkte markeder.

Producenter skal være opmærksomme på, at direkte markeder kan kræve, at de arbejder i lange timer, udfører en række arbejde og håndterer forskellige typer mennesker på en behagelig måde. Meget af den tid, der kræves for at drive et direkte marked, bruges med kunderne. Producenter skal tale med kunderne for at fremme positive holdninger og goodwill for markedet, hvilket forhåbentlig vil resultere i gentagne salg.

Den salgstid, der kræves for at drive et direkte marked, kan fjerne fra produktionsaktiviteter. Mange gange har andre familiemedlemmer ansvaret for detailhandelen af ​​den direkte markedsføringsoperation, så avleren kan styre operationens produktionsaktiviteter. Pick-your-own-operationer Pyo er en type direkte marketingudgang, hvor forbrugerne kommer til gården og høster frugter og grøntsager selv.

Pyo -operationer er mulige for afgrøder, der modnes på én gang eller dem, som modenhed let identificeres. Pyo foretrækkes ofte af forbrugere, der kan lide at vælge friskere produkter af højere kvalitet til lavere priser.

Mange forbrugere nyder også at plukke producerer sig selv som en rekreativ begivenhed eller familieudflugt. PYO-markeder kan fungere som en ekstra salgsmetode for producenter, der bruger andre direkte og ikke-direkte markedsføringsalternativer.

PYO -operationer kræver imidlertid, at producenten fungerer meget lange timer, for at udføre en række forskellige job og for at håndtere forskellige typer mennesker behageligt. Pyo -operationer er ofte mere succesrige, hvis de leverer en række produkter. Dette gælder især, hvis der er et stort antal lignende operationer i området. Disse og andre emner diskuteres nedenfor. Som i enhver form for direkte marked skal købsvaner, smag og præferencer, afstand fra markedet og indkomstniveauer for potentielle kunder i området identificeres og evalueres.

Konkurrenceniveauet i området kan også diktere de afgrøder og tjenester, som producenterne leverer. Producenter bør identificere antallet af lignende landmænd i området og den type afgrøder, de producerer og tjenester, der tilbydes. Producenter kan ofte reducere konkurrencen ved at plante afgrøder på forskellige tidspunkter.

Lange sæsoner og tidlige sæsonafgrøder kan være ideelle til Pyo -operationer, især hvis der er et stort antal operationer i et foreslået område. Producenter kan levere flere sorter af en bestemt afgrøde for at diversificere deres operationer og øge kundetilfredsheden.

Dette hjælper med at forlænge høstsæsonen og give en længere periode med pengestrøm. Der kan også føjes specielle tjenester eller produkter til en operation for at få markedsandel. Nogle eksempler er opskrifter, planter, blomster, frø, urter og hjemmelavet håndværk.


Plantesundhed

Søgemærke. Kilde: ble. BLE kontrollerer overholdelsen af ​​markedsføringsstandarder for forskellige havebrugs- og landbrugsprodukter, der handles i Tyskland og Den Europæiske Union eller importeres og eksporteres. Denne kvalitetskontrol fokuserer på frugt og grøntsager, bananer, tørrede druer, humle, æg og fiskeriprodukter.In the European Union, the production and trade of the ten most important fruit and vegetable species are subject to specific marketing standards.

US and European quality standards for horticulture producers in Central. America (Thrupp, ), or UK supermarket chains standards on Ke-.

Domain - Agricultural and Horticultural Science

Spring til navigation. Start dato. Slutdato. Enhancing the capacity of the fruit and vegetable sector to comply with phytosanitary requirements for export to global markets. These trade flows support rural employment and economic development. However, Uganda is not fully meeting its production and trade potential in FFVs due to challenges in managing pests at the farm level and meeting international phytosanitary trade requirements. Exporters have suffered great losses because of their produce being intercepted on transit to the EU market. The EU is an important market for the exported products.

Federal Office for Agriculture and Food

Spring til indhold. The essentials of food labelling for the greengrocer, including the use of variety and organic. Note: although the United Kingdom has left the European Union, certain pieces of legislation formally known as 'retained EU law' will still apply until such time as they are replaced by new UK legislation; this means that you will still see references to EU regulations in our guidance. Fruit and vegetables on sale at greengrocers should be marked with the true name of the food.

The event awards and spreads awareness of excellent farming practices among small, medium and large scale producers, as well as traders.

Institutional Aspects of Fresh Fruit and Vegetable Marketing Systems

Imports of fruit and vegetables whether fresh, dried, tinned, processed or frozen from third countries must meet the same standards of hygiene and go through the same safety procedures as food produced in GB. You do not normally need a health certificate to import fruit and vegetables. If importing fruit and vegetables, also see Importing plant products and vegetarian products for guidance on importing these types of products. Imports of certain feed and food of non-animal origin that are considered 'higher-risk' can only enter GB through specific ports and airports which are authorised Border Control Posts BCP where official controls will be carried out. A 'higher-risk' product is feed or food that is either known to be, or is an emerging risk, to public health.

Havebrug

Spring til hovedindhold. Authors J. Abstract The limitation of the cultivars number creates a certain uniformity of fruit production. But natural or agronomic conditions give way to differences in consumption quality which are not always apparent. Tests of quality have been made for 'Golden Delicious' apple, and are being studied for other cultivars of apples, peaches and pears. It is therefore possible to establish a quality prognostic as early as harvesting and to imagine a new marketing strategy for fresh fruit. Producers acting individually or belonging to groups can by these means and by elimination of the worst fruit, improve the average quality and sell superior quality fruit under a distinct label. Traders can imagine a marketing strategy for fighting against the competition made by other dessert products to fresh fruit.

impose Technical barriers to trade inform of standards. European Union and its Market requirements for Horticultural exports.

The U. As we move toward the twenty first century many of these institutions are being re-evaluated and modified in light of current economic and competitive realities. While the U.

RELATED VIDEO: ZAH106 2.4 Shifting Customer u0026 Consumer Trends

From 1 January , we have left the EU and the transition period, therefore if you trade with the EU you may find the process different. Please see the following pages for more information. If you cannot find guidance for specific issues relating to the above please contact euexit sasa. The four UK administrations continue to work together to ensure fertiliser regulations remain operable and allow continued protection of human health and the environment, and stability for businesses and consumers. The current EC label requirement will be replaced with a UK label requirement and conformity tests will be required to be carried out by UK labs.

Animal Health. Cottage Food.

Marketing is one of the most important factors in determining the success of any fruit and vegetable farming enterprise. Marketing includes all the operations and decisions made by producers. These decisions range from deter-mining the most marketable crops for production to deciding how to best deliver quality produce to the consumers at a profit. However, contrary to popular belief, marketing does not begin after a crop is produced. Instead, marketing alternatives need to be considered even before production takes place.Frugt- og grøntsagsavlere i Texas har adskillige alternativer til markedsføring af friske produkter.

Federationens langsigtede mål er at forbedre forsyningskædeneffektiviteten i den friske råvareindustri gennem udvikling, implementering og styring af harmoniserede internationale standarder. Fuldt dokument. Føderationens langsigtede mål er at forbedre forsyningskædenes effektivitet i den friske produkter gennem udvikling, implementering og styring af harmoniserede internationale standarder. Medlemmer anerkendes på medlemmet af logoet.